Obec OPROSTOVICE
oficiální stránky obce

5. 7. Cyril a Metoděj

Zítra: Mistr Jan Hus

Fulltextové vyhledávání

Počasí

Neděle Zataženo 27/13 °C
Pondělí Zataženo 25/17 °C
Úterý Oblačno 20/13 °C
Středa Polojasno 21/8 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Výzva České pošty v souvislosti s koronavirem

Datum konání: 19. 3. 2020 - 18. 3. 2020

Aktuální situace v doručování zásilek
 
Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.
U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.
Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.

Děkujeme za pochopení
Vaše Česká pošta

 


Publikováno 19. 3. 2020 14:56

Úřad práce ČR - preventivní opatření přijatá v souvislosti s koronavirem COVID-19

Datum konání: 17. 3. 2020 - 17. 5. 2020

ÚP umožňuje záležitosti vyřídit online.JPG

podrobné informace naleznete zde:
www.uradprace.cz/web/cz/urad-prace-cr
Pro občany, kteří nemají možnost přístupu k internetu a museli by cestovat na pracoviště úřadu práce pouze pro vyzvednutí žádosti jsou na obecním úřadu k dispozci formáře žádosti úřadu práce. Kontaktujte prosím místostarostku obce na telef. 725 131 238, která Vám bude nápomocna. 

Publikováno 18. 3. 2020 16:01

Finanční úřad pro Ol. kraj - přijatá opatření v souvislosti a aktuální situací

Datum konání: 16. 3. 2020 - 31. 3. 2020

TZ FU pro OLK COVID-19.pdf


Publikováno 18. 3. 2020 15:53

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum konání: 18. 3. 2020 - 18. 3. 2020

sb. zákonů č. 84/2020, č. 85/2020, č. 86/2020, č. 87/2020, č. 88/2020 , č. 89/2020 a č. 90/2020.

sb0035-2020.pdf


Publikováno 18. 3. 2020 15:42

Zřízení informační linky KHS OL pro veřejnost v souvislosti s koronavirem Covid-19

Datum konání: 18. 3. 2020 - 18. 3. 2020

Zahájen provoz speciální infolinky pro Olomoucký kraj ke koronaviru Covid-19.
Linka na čísle 585 719 719 bude v provozu do odvolání každý den od 9:00 do 19:00 hodin.


http://www.khsolc.cz/uvod.aspx


Publikováno 18. 3. 2020 15:36

Zrušení bohoslužeb - Farnost Soběchleby

Datum konání: 15. 3. 2020 - 17. 3. 2020

Farnost Soběchleby

Drazí farníci,

v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 12. března 2020 od 14 hodin všechny společenské akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 30 osob, posílám vám informace pro naše farnosti Soběchleby, Paršovice a Blazice. V mnoha farnostech jsou zrušeny všechny bohoslužby a pobožnosti. Všem věřícím je udělen dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučuje se využít každodenních přenosů bohoslužeb v médiích, například Radia Proglas, Televize Noe, Televize Lux a prostřednictvím internetu i z dalších poutních míst. Kněží slouží mše sv. jen za zavřenými dveřmi chrámů, maximálně s dárci úmyslu mše sv.
Přesto jsem se rozhodl vám, kteří po zvážení zdravotního stavu a věku jste ochotni přijít, otevřít kostel a slavit pro vás mši sv. za dodržení limitu 30 osob. Musíte však přijat a dodržet návrh kdy a které obce naší farnosti mají možnost přijít na nedělní mši sv. Návrh slavení mší sv. ve stavu nouze máte v příloze. Prosím kdo máte možnost vytiskněte a rozdejte těm, kteří nemají internet.

Stále platí, že každý večer ve 20:00 se ve farnostech spojíme v modlitbě růžence, korunky Božího milosrdenství a zasvěcení Panně Marii. 

V Soběchlebích bude v tom čase otevřený kostel ke společné modlitbě.

Bohoslužby ve stavu nouze..docx

S pozdravem a požehnáním do těžkých dnů

P. Josef, farář.


Publikováno 15. 3. 2020 18:23

Mimořádná opatření v dopravě ode dne 13.3.2020

Datum konání: 13. 3. 2020 - 17. 3. 2020

Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové dopravy
V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek.
Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin – nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět.
„Jde o dočasné opatření. Jakmile mimořádná situace v souvislosti s koronavirem skončí, vše se vrátí do normálního režimu,“ uvedl Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Omezení se nyní dotknou pouze autobusových linek, jejichž objednavatelem je Olomoucký kraj. Hejtmanství tak chce zamezit plýtvání finančními prostředky na provoz spojů, které by jezdily prázdné. Vlakové dopravy se změny netýkají.

„Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88,“ dodala Kateřina Suchánková, ředitelka KIDSOK.
Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové dopravy_12.3.2020.pdf

Vláda uzavřela všechny školy kromě mateřských od středy 11. března kvůli rostoucímu riziku šíření koronaviru

Publikováno 12. 3. 2020 20:12

Informace k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem

Datum konání: 10. 3. 2020 - 18. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Celé nařízení je k nahlédnutí v sekci úřední deska
dále se s účinností ode dne 11.3.2020 zakazuje
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Celé nařízení je k nahlédnutí v sekci úřední deska
další důležité informace naleznete zde:  http://www.mzcr.cz/
O zrušení těchto mimořádných opatření budete informováni.

 


Publikováno 10. 3. 2020 19:21

Základní informace pro občany k tématu Koronavirus COVID-19

Datum konání: 27. 2. 2020 - 14. 3. 2020

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 uvádíme občanům základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.
Důležitým sdělením hned v úvodu je informace, že pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.
Níže jsou uvedeny odkazy na stránky Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Informace jsou v těchto odkazech průběžně aktualizovány.
Dále můžete informace k tomuto tématu najít i na stránkách Olomouckého kraje a na stránkách své obce (pokud obec již zveřejnila námi zaslané informace).
Oficiální informace zveřejněné na stránkách Ministerstva zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
Oficiální informace Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje:
http://www.khsolc.cz/2019_nCoV.aspx
podrobné informace naleznete na níže uvedeném odkazu:
Koronavirus.pdf

 


Publikováno 27. 2. 2020 19:18

Pozvánka na rockový ples do Soběchleb

Datum konání: 7. 3. 2020

Rockový ples_20.pdf


Publikováno 25. 2. 2020 18:56