Obec OPROSTOVICE
oficiální stránky obce

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Fulltextové vyhledávání 2.0

Počasí

Středa Oblačno 25/17 °C
Čtvrtek Skoro jasno 24/15 °C
Pátek Jasno 27/11 °C
Sobota Jasno 31/13 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace

Dotace 2012

Obec Oprostovice obdržela v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012 investiční příspěvek
ve výši 500.000 v rámci Olasti podpory č. 3 za účelem vybudování chodníku a rekonstrukce místní komunikace
v obci Oprostovice.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      index.jpg                        

Dotace 2016

Obec Oprostovice obdržela v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 investiční dotaci
ve výši 300.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na dokončení budování přístavby hasičské zbrojnice v Oprostovicích.

index.jpg

 

 

Dotace 2017

Obec Oprostovice obdržela v rámci dotačního programu Olomouckého kraje "Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných situací v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017" - dotační titul č. 2 "Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření sloužících k předcházení a odstraňování následků povodní" dotaci ve výši 121.275 Kč za účelem "Sanace sesuvu - ochranný poldr Zahrady Oprostovice"   

.jpg

 

Dotace 2018

Obec Oprostovice obdržela v dotačním programu Ministerstva zemědělství ČR v programu 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků dotaci na projekt "Obnova hasičské zbrojnice v Oprostovicích" ve výši 274.227

 

Obec Oprostovice obdržela v dotačním programu Olomouckého kraje Program na podporu JSDH 2018 – dotační titul č. 1 Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 dotaci ve výši 35.000 Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Oprostovice.     

 

index.jpg 

Obec Oprostovice obdržela v dotačním programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 dotaci ve výši 30.000 Kč za účelem podpory a rozšíření kvalitních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na Oslavy 650 let obce Oprostovice a 75 let SDH.

 index.jpg                                                                                                                                                         

Dotace 2019

Obec Oprostovice obdržela v dotačním programu Program na podporu JSDH 2019 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 dotaci ve výši 17.000 Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Oprostovice.

index.jpg

Obec Oprostovice obdržela v dotačním programu Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019 pro dotační titul č. 1 "Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" dotaci ve výši 180.000 Kč na akci "Obec Oprostovice - oprava kanalizace u č.p. 27 a 30".

Použita byla k opravě jednotné kanalizace v obci Oprostovice před rodinnými domy č.p. 27 a 30.

index.jpg

Obec Oprostovice obdržela dotaci z dotačního programu vycházejícího ze Stratregie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020 na akci "Zlepšení dopravní infrastruktury v obci Oprostovice" na vybudování části autobusové zastávky a zpevněných ploch před budovou obecního úřadu ležící na obecní parcele, terénní úpravy a zatravnění dotaci ve výši 166.296,- Kč.

   index.jpg     

Dotace 2021        

Obec Oprostovice obdržela dotaci z dotačního programu "Program obnovy venkova  Olomouckého kraje 2021" pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci "Oprava místních komunikací v obci Oprostovice" ve výši 75.288 Kč. 

Použita byla k lokální opravě místních komunikací na parc. č. 216/2, 215/1 a 224/3 vč. osazení obrubníků na parc. č. 216/2 v místě zatékání vody k domu 
č.p. 29 a osazení kanalizační vpusti.    

index.jpg      ochranna-znamka-pov-ok.jpg                                                                                                                         

Obec Oprostovice obdržela dotaci z dotačního programu "Program obnovy venkova  Olomouckého kraje 2021" pro dotační titul 02_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace na akci "Územní plán Oprostovice" ve výši 44 000 Kč

      index.jpg           ochranna-znamka-pov-ok.jpg        

 

Dotace 2022     

Obec Oprostovice obdržela z dotačního programu "Program na podporu JSDH 2022" pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obci Olomouckého kraje 2022 na částečnou úhradu na "pořízení elektrocentrály s příslušenstvím pro osvětlení místa zásahu" částku 42 500 Kč.

        index.jpg                            

Dotace 2023   

Obec Oprostovice obdržela v dotačním programu Olomouckého kraje 05_01_"Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023" dotaci ve výši 10.000 Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na Oslavy 655 let obce Oprostovice a 80 let SDH.       

 

Obec Oprostovice obdržela v dotačním programu Olomouckého kraje "Program na podporu JSDH 2023" – dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023 dotaci ve výši 31.000 Kč
na pořízení ochranných prostředků pro hasiče.                      

index.jpg

                    publicita mmr.PNG  

 Obec Oprostovice obdržela v dotačním programu 1.099.965,00 Kč.